หน้าหลัก Homeบุคลากร Personnelแผนที่ที่ตั้ง Map locationศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  Information Centerติดต่อเรา Contact us 
 

E-cop เชียงใหม่
สารสนเทศหน่วยงาน
E-POC จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการประหยัดพลังงาน
แจ้งรถหาย-ตรวจสอบรถหาย
พันธะสัญญา-การบริการประชาชน
โรงพยาบาลอำเภอสารภี
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
โรงเรียนวชิราลัย
โรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทยาลัยเทคนิคสารภี
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
เทศบาลตำบลสารภี
เทศบาลตำบลไชยสถาน
เทศบาลตำบลท่ากว้าง
เทศบาลตำบลหนองแฝก
เทศบาลตำบลขัวมุง
เทศบาลตำบลสันทราย
เทศบาลตำบลท่าวังตาล
เทศบาลตำบลชมภู
เทศบาลตำบลป่าปง

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
กองสารนิเทศ
ตำรวจภูธรภาค 5 
ก.สส.ภ.5 
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่  
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน  
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน  
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สภ.แม่ปิง
สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์  
สภ.ช้างเผือก 
สภ.เมืองเชียงใหม  
สภ.สันกำแพง 
สภ.สันป่าตอง 
สภ.จอมทอง 
สภ.ดอยสะเก็ด 
สภ.ฝาง 
สภ.แม่อาย 
สภ.เชียงดาว 
สภ.พร้าว 
สภ.สะเมิง 
สภ.แม่แฝก
สภ.แม่แจ่ม 
สภ.แม่ริม 

 

      

ติดตามกิจกรรมของทางสถานีตำรวจภูธรสารภี ผ่านทาง facebook  "ค้นหา" สภ.สารภี เชียงใหม่                  

14/02/2561 :: พล.ต.ท.มนู เมฆมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปป.4 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการยกระดับการบริการประชาชน สภ.สารภี

แบบรายงานเหตุอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ
รายชื่อข้าราชการตำรวจ สภ.สารภี 
แบบแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
    ช่องทางการแจ้ง 3 ช่องทาง ประกอบด้วย
     1. ยื่นแจ้งต่อ ผกก.สภ.สารภี ด้วยตนเอง
     2. ยื่นแบบการแจ้งฯ ทาง
FAX 053322997 
         แล้วโทรแจ้งยืนยันอีกครั้งที่ โทร. 053321090
     3. ยื่นแบบการแจ้งฯ ทาง
e-mail
[email protected]
        แล้วโทรแจ้งยืนยันอีกครั้งที่ โทร. 053321090

 

ขั้นตอนระยะเวลาการบริการประชาชน

การติดต่อสถานี

โทรศัพท์      053321090  FAX              053322997   E-mail    [email protected]

                                                                                                                          [email protected]

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ตำรวจ สภ.สารภี

    ID: sarapeepatrol191                               สายตรง : หัวหน้าสถานี  พ.ต.อ.ไพรัช คุ้มล้วนล้อม 

                                                                 โทร.  0917895953
                                                   

       
 

 

      

 สถานีตำรวจภูธรสารภี

เลขที่ 46 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ตำบลยางเนิ้ง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140